Tapu Tahsis Belgesi

tapu-tahsis-belgesi

TAPU TAHSİS BELGESİ İLE SATIŞ

Gayrimenkul piyasasında özellikle tapu tahsis belgesi hakkında sorulan sorulara yanıt niteliğinde makaleyi yayınlıyoruz. Gönenç Emlak Şirketi bölgemizde pek görülmese de bu uygulama üzerine açıklamayı gelen talep üzerine yapıyor. Marmaris Emlak Piyasası gelişimine ilişkin sitemizde de bu yönde paylaşımlar yapılmaktadır. Firmamız  Marmaris emlak konut sektörüne ilişkin bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Tapu tahsis belgesi, gecekondulara veya bir arsa üzerine izinsiz yapılan meskenlere kullanma izni ve hak sahipliği veren belge niteliğindedir. Bir nevi ön tapu denilebilir. Ancak bu sadece verilmiş bir haktır ve tapu olarak değerlendirilemez.

Tapu tahsis belgesi 2981 sayılı kanun ile belirlenmiştir ve bu kanun kapsamına giren herkes tapu tahsis belgesine sahip olan yeri satın alabilir. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Tapu tahsis belgesine sahip olan yerlerin satışı belli şartları karşılaması üzerine yapılabilir. Ancak bunun için yapılacak bazı işlemler vardır. Mesela;

Tapu tahsis belgesinin devri gibi bir işlem söz konusudur. Tapuda yapılan bu devir işleminde satış için sözleşme imzalanır. Bunun dışında tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülme işlemi vardır ki bu direk satış yapılmasını sağlar. Bunların dışındaki yöntem de tapu tahsis belgesini elinde bulunduran kişiden değil de yeri işgal edilen kurumdan satın alma işleminin yapılmasıdır. Bu sizin için en son tercih olmalıdır.

TAPU TAHSİS BELGESİ İLE SATIŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tapu Müdürlüğüne alacaklı ve satıcının devir için başvurmasının ardından evrakları eksiksiz olarak tamamlamanızla birlikte işlemleriniz başlar. Sadece tapu tahsis belgesini tapuya dönüştürmeniz gerekebilir. İşlem sıra ve önceliği ile alakalı olarak size görevliler tarafından ayrıntılı bilgi verilmektedir.

TAPU TAHSİS BELGESİ İLE SATIŞ İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Diğer tapu işlemlerinden belge olarak çok da farkı olmayan bu satış işlemi için ekstra birkaç saatlik bir işiniz olabilir. Hem alacaklının hem satan kişinin tüm bilgilerinin bulunduğu nüfus kayıtları ve nüfus cüzdan fotokopileri, açık adresleri, varsa tapu yoksa tahsis belgesi gereklidir. Tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi için gerekli işlemler, yatırılmış harçların dekontları, son altı ay içinde çekilmiş olan fotoğraflar hazırlanmalıdır.  Meskenin bulunduğu arazinin hangi kuruma ait olduğu ile alakalı belgeler dışında ekstra lazım olan belgeler için Tapu Müdürlüğündeki görevliler size gerekli bilgileri vereceklerdir. Kalan işlemler için sizin bildirdiğiniz bir telefon numarasına hangi gün hangi saatti orada bulunmanız gerektiği ile alakalı olarak mesaj gelmektedir. Evrakların istenilen özelliklerde olması önemlidir.

Marmaris Emlak